WYKŁADY EKSPERTÓW

Zapraszamy do wysłuchania wykładów ekspertów –
językoznawców i literaturoznawców.

dr hab. Jarosław Pacuła„Słowa – jak powietrze: niezbędne do życia, lecz bywają ożywcze lub morowe"

Wykład dr hab. Jarosława Pacuły w ramach Młodzieżowego Forum Językowego 2022, który odbył się 24 października w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

dr Beata Drabik „Czy istnieją granice grzeczności językowej?”

Wykład dr Beaty Drabik w ramach Młodzieżowego Forum Językowego 2022, który odbył się 24 października w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

dr hab. prof. UJ Aneta Załazińska „Kłamstwo to nie grzech (?)”

Wykład dr hab. prof. UJ Anety Załazińskiej w ramach Młodzieżowego Forum Językowego 2022, który odbył się 24 października w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

dr hab. prof. UJ Aneta Załazińska „CZY WIETNAMCZYK WIDZI KOLORY, CZYLI O RÓŻNICACH JĘZYKOWYCH I RÓŻNICACH W PATRZENIU NA ŚWIAT"

Wykład poświęcony różnorodności językowej naszej planety,  różnicom w budowie języków, z których każdy niesie ze sobą specyficzny obraz świata. Język, którym mówimy to filtr, poprzez który patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość i za pomocą którego tę rzeczywistość kreujemy. Nie bez przyczyny już J.W. Goethe przekonywał „Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem”.

prof. Marek Bernacki „OCALAJĄCA FUNKCJA POEZJI. REFLEKSJA O WIERSZU „Spotkanie" CZESŁAWA MIŁOSZA"

Przedmiotem wykładu jest jeden z najpiękniejszych, młodzieńczych wierszy Czesława Miłosza pt. Spotkanie. Interpretacji utworu towarzyszy refleksja nad istotą poezji, którą noblista upatrywał w podejmowaniu heroicznej próby ocalania tego, co jest, wydarza się nam i przemija bezpowrotnie. Refleksji metafizyczno-antropologicznej towarzyszy analiza stylu poetyckiego Czesława Miłosza.

dr Jakub Pstrąg „DIALOG I MILCZENIE"

W wykładzie został podjęty temat dialogu i milczenia oraz ich funkcji w kulturze. Współczesne debaty publiczne dowodzą, że zatracamy umiejętność rozmowy.
Zapominamy o tym, że dialog powinien być poszukiwaniem prawdy i porozumienia z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby. Czy zastanawialiście się kiedyś
nad znaczeniem milczenia? Cisza, o ile jest dostrzeżona, również może być znakiem w procesie komunikacji

dr hab. prof. UJ Aneta Załazińska „ROZMOWY PRZY OGNISKU"

Wykład opowiadający o komunikacji  epoki kultury oralnej, kiedy ludzie posługiwali się jedynie językiem mówionym. Prof. Aneta Załazińska zabiera nas w podróż do czasów, kiedy wypowiedziane słowa wybrzmiewały i ginęły bezpowrotnie. A jedyną możliwością ich zatrzymania była ludzka pamięć.

dr Anna Chudzik „NOWE TECHNOLOGIE I JĘZYK – WTÓRNA ORALNOŚĆ"

Wykład traktujący o nowych technologiach i ich wpływie na to, jak myślimy, zapamiętujemy i komunikujemy się z innymi ludźmi. Po epoce druku, wkroczyliśmy w erę informacji, dominacji mediów audiowizualnych. Paradoksalnie wracamy w ten sposób do pierwotnych form komunikowania się za pomocą obrazu, dźwięku, dotyku – określanych mianem wtórnej oralności.

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak „ANTROPOLOGICZNE PYTANIA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ"

Wykład poświęcony antropologicznej problematyce poezji Wisławy Szymborskiej. Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania poetce nagrody napisał: „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. Twórczość noblistki to nieustanne pytania o to, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, skąd przyszedł i dokąd zmierza.

 

dr Izabela Kraśnicka „RODZENIE SIĘ PISMA – RODZENIE SIĘ NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA"

Tematem wykładu jest pismo – najważniejszy środek przekazu naszego dorobku cywilizacyjnego, będący formą porozumiewania się, a także odzwierciedleniem mowy i myśli. Dr Kraśnicka przybliża w swoim wykładzie historię ewolucji pisma od piktogramów do pisma fonetycznego. Opowiada o tym, jak na przestrzeni ostatnich tysiącleci, pismo wpłynęło na zmiany w sposobie myślenia ludzi i ich formy uczestnictwa w kulturze.

dr hab. Izabela Winiarska-Górska „SŁOWNICTWO ZWIERCIADŁEM POLSKIEJ KULTURY"

Wykład poświęcony ewolucji języka. Każde pokolenie uczy się języka od rodziców, ale także dopasowuje słownictwo do swoich potrzeb. Elementy trwałe decydują o ciągłości języka, a formy, które pojawiają się wraz ze zmianami warunków życia, decydują o zmianach. Dlaczego powinniśmy poszerzać nasze słownictwo bierne, poznawać archaizmy, wyrazy przestarzałe, który wychodzą z użycia?  Ich znajomość umożliwia nam kontakt z dawnymi tekstami kultury, odkrycie i zrozumienie naszych korzeni.

dr Anna Chudzik „GALAKTYKA UŚMIECHU. O ROLI HUMORU I ZABAWY W NOWYCH MEDIACH"

Prezentowany wykład dr Anny Chudzik porusza temat zjawisku humoru w nowym środowisku, jakim są nowe media. Jest przeglądem form i przejawów treści humorystycznych dokonano ze względu na źródło tworzenia i kanały przekazywania treści humorystycznych w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjne.