3 października w godz. 10.00-14.00 w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz odbyły się  bezpłatne warsztaty z zakresu antropologii słowa i socjolingwistyki, na które zaprosiliśmy nauczycieli, instruktorów, bibliotekarzy, pedagogów, wychowawców, osoby pracujące z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu antropologii i rozwojem kompetencji językowych, poznaniem relacji między człowiekiem, językiem i kulturą.

ZAGADNIENIA WARSZTATOWE:

  • wpływ języka na kształtowanie się kultur i społeczności,

  • związki między różnorodnością języków i ich wpływem na myślenie i postrzeganie świata,

  • relacje między odmianą języka mówionego i pisanego.

PROWADZĄCA: Dr hab. prof. UJ Aneta Załazińska – językoznawca, członek Zespołu Kultury Żywego Słowa oraz Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów, juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; sprawowane funkcje: adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji, kierownik kierunku studiów „język polski w komunikacji społecznej” członek Rady Programowej Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych; wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy UJ, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowych Izb Radcowskich w Krakowie i Katowicach, lektor School of Medicine in English Collegium Medicum UJ.