Kubiszówka sfinalizowała właśnie kolejny projekt edukacyjny. 
„Granice języka – granicami świata” to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Polegało na przeprowadzeniu cyklu warsztatów przybliżających młodym ludziom zagadnienia z zakresu antropologii słowa i socjolingwistyki.

Ile języków istnieje na świecie? Jakim językiem włada najwięcej ludzi? Czy języki umierają i czy można je wskrzesić? Zazwyczaj nie mamy świadomości tego, jak wielka jest różnorodność językowa kultur i narodów. Nie zastanawiamy się nad tym, jak język, którym się posługujemy, wpływa na nasze postrzeganie świata. Te właśnie fascynujące zagadnienia były tematem tegorocznej piątej już edycji kubiszówkowego projektu.
Podczas warsztatów, w których wzięło udział kilkuset uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii „Nadzieja”, podejmowano zagadnienie języka jako podstawowego narzędzia myślenia i komunikacji oraz nośnika przekazywania kultury. Zajmowano się też rolą języka w społeczeństwie. Warsztaty prowadzono z wykorzystaniem aktywnych metod edukacyjnych, zapewniających pełne zaangażowanie uczestników.
Do stworzenia scenariuszy warsztatów Kubiszówka zaprosiła wybitnych językoznawców: prof. Izabelę Winiarską-Górską z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Anetę Załazińską
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konspekt warsztatów na temat wizji świata i człowieka
w opowieściach różnych kultur przygotowała dr Agnieszka Przybyła-Dumin z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.
W ramach projektu odbyły się też warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury pracujących z młodzieżą.  Prowadziła je prof. Załazińska, która przybliżyła uczestnikom relacje między człowiekiem, językiem i kulturą.
W ramach projektu przygotowano też wystawę kaligrafii pt. „Pismo zwierciadłem kultury”, na której zaprezentowano prace kaligraficzne Kamila Bachmińskiego.
W tym roku z powodu ograniczeń epidemiologicznych
nie odbyło się młodzieżowe forum językowe, które w poprzednich latach finalizowało projekt. Zamiast niego powstała strona internetowa „Granice języka – granicami świata”, na której zostały zamieszczone wykłady językoznawców z zakresu antropologii słowa, scenariusze warsztatów dla młodzieży i inne materiały edukacyjne.