W ramach V edycji projektu „Granice języka – granicami świata” odbyło się 13 warsztatów z zakresu antropologii słowa i socjolingwistyki, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich, nauczycieli, instruktorów, bibliotekarzy, pedagogów, oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji językowych i poznaniem relacji między człowiekiem, językiem i kulturą. W spotkaniach wzięli udział uczniowie Ośrodka Edukacji Szkolnej Sokrates, I LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, Ośrodka Terapii i Wychowania Młodzieży „Nadzieja”, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, młodzież i dorośli – uczestnicy Rodzinnego Pikniku Kubiszówki oraz nauczyciele i bibliotekarze z Bielska-Białej i okolic.

Tematy warsztatów:

Od piktogramów do alfabetu” – warsztaty na temat historii pisma.

Współbycie w słowie – oralność, piśmienność, kultura druku”warsztaty o tym jak żyło się społecznościom niepiśmiennym, jakie znaczenie miała wtedy pamięć. Jak przebiegała ewolucja cywilizacji dzięki technologii pisma i dlaczego wynalazek druku był rewolucją w kulturze świata. Jak nowe media zmieniają język i ludzi.

Język – człowiek – kultura” – warsztaty na temat wpływu języka na kształtowanie się kultur i społeczności, związki między różnorodnością języków i ich wpływem na myślenie i postrzeganie świata, relacje między odmianą języka mówionego i pisanego.

Słownictwo zwierciadłem polskiej kultury” – warsztaty poświęcone roli języka w tworzeniu kultury i kreowaniu wspólnoty w wymiarze narodowym i regionalnym oraz ciągłości i zmianom w języku. Analiza dawnych tekstów i porównanie ich języka ze współczesną polszczyzną.