Scenariusze warsztatów

Zapraszamy do pobierania materiałów edukacyjnych przygotowanych
w ramach projektu „Granice języka – granicami świata” 

PRAGMATYKA GRZECZNOŚCI W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

 • Warsztaty mają na celu pokazać, w jaki sposób codzienne kontakty z innymi wpływają na
  kształtowanie się relacji międzyludzkich.

IMIĘ, NAZWA I NIENAWIŚĆ. ETYKA SŁOWA JĘZYK A ŚWIAT LUDZKICH WARTOŚCI.

 • Postawienie problemu relacji pomiędzy słowem a etyką. Odwołując się do przykładu
  klasycznego dzieła literackiego (Szekspirowskiego Romea i Julii), uczestnicy będą rozważać
  zagadnienie aksjologii słów, a dokładnie: w jaki sposób imię czy nazwa może piętnować,
  stygmatyzować, wykluczać, przekraczać granicę pomiędzy dobrem i złem a tym samym
  nabywać moc sprawczą, na przykład: wzbudzać i podsycać nienawiść, nakłaniać do
  przemocy, zakłamywać obraz rzeczywistości czy wprawiać w rodzaj etycznej ślepoty.

SKUTECZNOŚĆ RETORYCZNA – PERSWAZJA A MANIPULACJA

 • Warsztaty mają na celu wykazać granicę między perswazją i manipulacją, która to granica jest
  cienka, ale wyraźnie odczuwalna w komunikacji społecznej.

JĘZYK – CZŁOWIEK – KULTURA

 • Warsztaty wprowadzające w zagadnienie relacji między człowiekiem a językiem i kulturą. Poznamy różnice w budowie różnych języków, z których każdy niesie ze sobą specyficzny obraz świata.

SŁOWNICTWO ZWIERCIADŁEM POLSKIEJ KULTURY

 • Warsztaty poświęcone roli języka w tworzeniu kultury i kreowaniu wspólnoty w wymiarze narodowym i regionalnym oraz ciągłości i zmianom w języku. Uczestnicy będą analizować dawne teksty i porównywać ich język ze współczesną polszczyzną.

WSPÓŁBYCIE W SŁOWIE – ORALNOŚĆ, PIŚMIENNOŚĆ, KULTURA DRUKU I NOWE MEDIA

 • Podczas warsztatów dowiemy się, jak żyło się społecznościom niepiśmiennym, jakie znaczenie miała wtedy pamięć. Pokażemy, jak przebiegała ewolucja cywilizacji dzięki technologii pisma i dlaczego wynalazek druku był rewolucją w kulturze świata. Zastanowimy się, jak nowe media zmieniają język i ludzi.

WIZJA ŚWIATA I CZŁOWIEKA W OPOWIEŚCIACH RÓŻNYCH KULTUR

 • Podczas warsztatów, na podstawie wybranych narracji,
  zaprezentujemy wizję świata i człowieka charakteryzująca polską kulturę ludową. Porównamy je z opowieściami społeczności różnych zakątków świata.

YOUTUBOWE OPOWIEŚCI

 • Warsztaty na temat wybranych audiowizualnych gatunków wypowiedzi popularnych w nowych mediach, takich jak vlog, challenge, tutorial, unboxing, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich cechy kompozycyjne i językowe.

SMARTFONOWA NOWOMOWA

 • Warsztaty dotyczące zjawisk nowomedialnych oraz językowych upowszechniających się zarówno w nieoficjalnej wersji elektronicznej języka, jak i w mowie potocznej i języku pisanym.

JĘZYKOWE MEMY

 • Warsztaty dotyczące obecności form eptonimicznych („skrzydlatych słów”) zarówno w języku  (cytaty, aforyzmy, opowiedzenia, przysłowia), jak i w obrazie (memy internetowe, filmiki). Ich celem jest ukazanie ciągłości zjawisk i form kulturowych oraz kształcenie umiejętności ich analizy i przekładu intersemiotycznego.

TU POWSTAJE WADEMEKUM NORMALNOŚCI

 • Aplikacja „Wademekum Normalności” to powstający w sieci www, interaktywny przewodnik po „krajobrazie mentalnym”  – czyli po (omawianych podczas warsztatów „Tu powstaje Wademkum Normalności”) wewnętrznych, własnych zasobach osób uczestniczących w powstawaniu Wademekum Normalności. Aplikacja opiera się na modelu wolnej, internetowej encyklopedii – każdy użytkownik może utworzyć w niej opis własnego wspomnienia, pomysłu, refleksji (lub podzielić się dowolnym fragmentem swojej twórczości, np. wierszem lub zdjęciem zrobionym za pomocą telefonu komórkowego).
  Podczas warsztatów uczestnicy są wprowadzani do aplikacji, jako do internetowego narzędzia do nawigowania w wirtualnej przestrzeni Krajobrazu Mentalnego.
  Celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom, że stosowanie języka jest procesem spotykania się naszych różnych, osobistych i subiektywnych obrazów świata.