Scenariusze warsztatów

Zapraszamy do pobierania materiałów edukacyjnych przygotowanych
w ramach projektu „Granice języka – granicami świata” 

JĘZYK – CZŁOWIEK – KULTURA

  • Warsztaty wprowadzające w zagadnienie relacji między człowiekiem a językiem i kulturą. Poznamy różnice w budowie różnych języków, z których każdy niesie ze sobą specyficzny obraz świata.

SŁOWNICTWO ZWIERCIADŁEM POLSKIEJ KULTURY

  • Warsztaty poświęcone roli języka w tworzeniu kultury i kreowaniu wspólnoty w wymiarze narodowym i regionalnym oraz ciągłości i zmianom w języku. Uczestnicy będą analizować dawne teksty i porównywać ich język ze współczesną polszczyzną.

WSPÓŁBYCIE W SŁOWIE – ORALNOŚĆ, PIŚMIENNOŚĆ, KULTURA DRUKU I NOWE MEDIA

  • Podczas warsztatów dowiemy się, jak żyło się społecznościom niepiśmiennym, jakie znaczenie miała wtedy pamięć. Pokażemy, jak przebiegała ewolucja cywilizacji dzięki technologii pisma i dlaczego wynalazek druku był rewolucją w kulturze świata. Zastanowimy się, jak nowe media zmieniają język i ludzi.

WIZJA ŚWIATA I CZŁOWIEKA W OPOWIEŚCIACH RÓŻNYCH KULTUR

  • Podczas warsztatów, na podstawie wybranych narracji,
    zaprezentujemy wizję świata i człowieka charakteryzująca polską kulturę ludową. Porównamy je z opowieściami społeczności różnych zakątków świata.

YOUTUBOWE OPOWIEŚCI

  • Warsztaty na temat wybranych audiowizualnych gatunków wypowiedzi popularnych w nowych mediach, takich jak vlog, challenge, tutorial, unboxing, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich cechy kompozycyjne i językowe.

SMARTFONOWA NOWOMOWA

  • Warsztaty dotyczące zjawisk nowomedialnych oraz językowych upowszechniających się zarówno w nieoficjalnej wersji elektronicznej języka, jak i w mowie potocznej i języku pisanym.

JĘZYKOWE MEMY

  • Warsztaty dotyczące obecności form eptonimicznych („skrzydlatych słów”) zarówno w języku  (cytaty, aforyzmy, opowiedzenia, przysłowia), jak i w obrazie (memy internetowe, filmiki). Ich celem jest ukazanie ciągłości zjawisk i form kulturowych oraz kształcenie umiejętności ich analizy i przekładu intersemiotycznego.