Miło nam poinformować Państwa, że Narodowe Centrum Kultury przyznało Kubiszówce grant na realizację projektu „Granice języka – granicami świata” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”!

W ramach programu złożono 303 wnioski, na podstawie których wyłoniono 28 beneficjentów. Kubiszówka znalazła się w tej elitarnej grupie!

V edycja projektu „Granice języka – granicami  świata” będzie poświęcona zagadnieniom z zakresu antropologii słowa i socjolingwistyki.

Podejmiemy temat języka jako podstawowego narzędzia myślenia i komunikacji oraz nośnika przekazywania kultury. Pokażemy różne formy obecności słowa w kulturze oraz jego funkcje. Zajmiemy się też rolą języka w społeczeństwie.

Projekt obejmuje zrealizowanie: młodzieżowego forum językowego pt. „Język – człowiek – kultura” poświęconego tym zagadnieniom, warsztatów dla młodzieży, przygotowujących do udziału w forum, warsztatów dla animatorów kultury i nauczycieli,a także wystawy kaligrafii i iluminatorstwa.