Materiały edukacyjne

Zapraszamy do pobierania materiałów edukacyjnych przygotowanych
w ramach projektu „Granice języka – granicami świata” 

OD OGNIA DO KOMUNIKACJI

Żyjemy w czasach intensywnego rozwoju środków informatycznych, przetwarzających i gromadzących
informacje oraz środków komunikacyjnych, które te informacje przesyłają i odbierają. Wszystkie te innowacje są możliwe dzięki jednemu wyjątkowemu wynalazkowi ludzkości – dzięki językowi.
Jak to się stało, że ludzie posiedli umiejętność komunikowania się za pomocą języka tworząc ludzką cywilizację?
W artykule podejmujemy zagadnieniem języka jako narzędzia, będącego owocem form i funkcji wypracowanych przez
ludzkie kultury od zarania dziejów naszego gatunku.

KAŻDA KULTURA JEST KULTURĄ SŁOWA

Porozmawiajmy o tym, czym zajmuje się antropologia językowa i antropologia słowa, i na jakie pytania odpowiada. Najważniejszym z nich jest: co czyni nas ludźmi? Z niego rodzą się kolejne, które spędzają sen z powiek językoznawcom i badaczom kultury.
Czy złożona kultura ludzka nie mogłaby istnieć bez języka, a język nie mógłby istnieć bez kultury?
Co to znaczy być gatunkiem, który rozwinął tak wyrafinowany system komunikacji, określany właśnie jako „język”, czy jakie są zawarte w języku doświadczenie poprzednich pokoleń – jego użytkowników, światopogląd i stereotypy zachowań utrwalone na przestrzeni wieków, i jak interpretuje rzeczywistość dana wspólnota językowa?
Zapraszamy do wspólnych rozważań!

 

CO MOGŁABY NAM POWIEDZIEĆ LUCY?

O hipotezach na temat powstania ludzkiego języka.

Kiedy powstał język? Po co?
Pytając o pochodzenie ludzkiego języka, musimy najpierw wyjaśnić, o co chodzi. Nie chodzi o to, w jaki sposób języki stopniowo przekształciły się z biegiem czasu w języki dzisiejszego świata. Jest to raczej sposób, w jaki gatunek ludzki rozwijał się w czasie, tak że my – a nie nasi najbliżsi krewni, czyli szympansy – zaczęliśmy używać języka.

 

PISMO – CIEKAWOSTKI

Ile jest rodzajów cudzysłowów i czym się zajmuje GRAFOLOGIA? Pobierz i uatrakcyjnij warsztaty lub lekcję o kilka ciekawostek!

Materiały graficzne

LOGO PROJEKTU – ZIEMIA 

Archiwum - blog - edycje I-IV

Zapraszamy na naszego bloga projektowego wszystkich poprzednich edycji projektu „Granice języka – granicami świata”

Prezentacja multimedialna

 •  JĘZYK – CZŁOWIEK – KULTURA
  Prezentacja jest uzupełnieniem scenariusza o tym samym tytule i jest gotowa do wykorzystywania podczas warsztatów lub lekcji i dowolnego modyfikowania.

Prezentacja multimedialna

 • WSPÓŁBYCIE W SŁOWIE – ORALNOŚĆ, PIŚMIENNOŚĆ, KULTURA DRUKU I NOWE MEDIA
  Prezentacja jest uzupełnieniem scenariusza o tym samym tytule i jest gotowa do wykorzystywania podczas warsztatów lub lekcji i dowolnego modyfikowania.

Prezentacja multimedialna

DIALOG I MILCZENIE
Prezentacja jest nastawiona stricte na ćwiczenia „językowe” dla młodzieży. W swojej treści nawiązuje do wątków poruszanych w wykładzie dr Jakuba Pstrąga o tym samym tytule dostępnym w zakładce „WYKŁADY EKSPERTÓW” w menu głównym.

Prezentacja multimedialna

NOWE TECHNOLOGIE. WTÓRNA ORALNOŚĆ
Prezentacja jest uzupełnieniem wykładu dr Anny Chudzik o tym samym tytule dostępnego w zakładce „WYKŁADY EKSPERTÓW” w menu głównym.

Prezentacja multimedialna

 •  RODZENIE SIĘ PISMA
  Prezentacja jest uzupełnieniem wykładu dr Izabeli Kraśnickiej o tym samym tytule dostępnego w zakładce „WYKŁADY EKSPERTÓW” w menu głównym.

Prezentacja multimedialna

 •  OD PIKTOGRAMU DO ALFABETU
  Prezentacja jest pomocą do wykorzystania na warsztatach i lekcjach na temat historii pisma.

Prezentacja multimedialna

 • JĘZYKOWE MEMY
  Prezentacja jest pomocą do wykorzystania na warsztatach i lekcjach na podejmujących temat: język a nowe media. 

Materiały uzupełniające do wykładów ekspertów

Pobierz materiały, dzięki którym stworzysz prezentacje multimedialne będące uzupełnieniem wykładów.

SCENARIUSZE WARSZTATÓW

 • JĘZYK – CZŁOWIEK – KULTURA.
  Warsztaty wprowadzające w zagadnienie relacji między człowiekiem a językiem i kulturą. Poznamy
  różnice w budowie różnych języków, z których każdy niesie ze sobą specyficzny obraz świata.
 • SŁOWNICTWO ZWIERCIADŁEM POLSKIEJ KULTURY. Warsztaty poświęcone roli języka w tworzeniu kultury i kreowaniu wspólnoty w wymiarze narodowym i regionalnym oraz ciągłości i zmianom w języku. Uczestnicy będą analizować dawne teksty i porównywać ich język ze współczesną polszczyzną.
 • WSPÓŁBYCIE W SŁOWIE – ORALNOŚĆ, PIŚMIENNOŚĆ, KULTURA DRUKU I NOWE MEDIA. Podczas warsztatów dowiemy się, jak żyło się społecznościom niepiśmiennym, jakie znaczenie miała wtedy pamięć. Pokażemy, jak przebiegała ewolucja cywilizacji dzięki technologii
  pisma i dlaczego wynalazek druku był rewolucją w kulturze świata. Zastanowimy się, jak nowe media zmieniają język i ludzi.
 • WIZJA ŚWIATA I CZŁOWIEKA W OPOWIEŚCIACH RÓŻNYCH KULTUR.
  Podczas warsztatów, na podstawie wybranych narracji,
  zaprezentujemy wizję świata i człowieka charakteryzująca polską kulturę ludową. Porównamy je z opowieściami społeczności różnych zakątków świata.
 • JĘZYKOWE MEMY
  Warsztaty dotyczące obecności form eptonimicznych („skrzydlatych słów”) zarówno w języku  (cytaty, aforyzmy, opowiedzenia, przysłowia), jak i w obrazie (memy internetowe, filmiki). Ich celem jest ukazanie ciągłości zjawisk i form kulturowych oraz kształcenie umiejętności ich analizy i przekładu intersemiotycznego.
 • SMARTFONOWA NOWOMOWA
  Warsztaty dotyczące zjawisk nowomedialnych oraz językowych  upowszechniających się zarówno w nieoficjalnej wersji elektronicznej języka, jak i w mowie potocznej i języku pisanym.
 • YOUTUBOWE OPOWIEŚCI
  Warsztaty na temat wybranych audiowizualnych gatunków wypowiedzi popularnych w nowych mediach, takich jak vlog, challenge, tutorial, unboxing, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich cechy kompozycyjne i językowe.