Granice języka – 
granicami świata

O projekcie GRANICE JĘZYKA – GRANICAMI ŚWIATA

 

Witamy na stronie internetowej projektu „Granice języka – granicami świata”, zrealizowanego przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz – placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. Znajdziecie tu Państwo: wykłady ekspertów, scenariusze warsztatów dla młodzieży i inne treści edukacyjne z zakresu antropologii słowa i socjolingwistyki. Na stronie znajdują się również materiały z poprzednich edycji przedsięwzięcia, którego celem jest zmiana postaw młodych ludzi w stosunku do języka ojczystego, uświadomienie znaczenia kompetencji językowej w rozwoju indywidualnym i społecznym.

„Granice języka – granicami świata"

Poprzez nasz projekt chcemy przekonać młodych ludzi, że język polski zasługuje na sympatię i szacunek. Jest z nami od chwili naszych narodzin, przez całe życie, towarzyszy nam w naszych radościach, smutkach, chwilach buntu i życiowych sukcesach. Tytułem naszego projektu „Granice języka – granicami świata” nawiązujemy do myśli austriackiego filozofa Ludwiga Wittgensteina „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”. Doskonaląc umiejętność posługiwania się językiem, pokonujemy własne ograniczenia, lepiej rozumiemy siebie i otaczający nas świat i skuteczniej możemy zmieniać go na lepsze. Nasz język ojczysty to język polski. Dodajmy go do ulubionych!

GRANICE JĘZYKA – GRANICAMI ŚWIATA – I EDYCJA – 2016 r.

Celem projektu było zapoczątkowanie zmiany postaw wśród młodzieży w zakresie stosunku do języka ojczystego, uświadomienie młodym ludziom znaczenia kompetencji językowej w rozwoju indywidualnym i społecznym oraz faktu, że granice języka są tożsame z granicami naszego doświadczenia i że możemy je nieustannie przesuwać.

Projekt obejmował zrealizowanie młodzieżowego forum „Granice języka – granicami świata” oraz warsztatów dla młodzieży.

SŁOWA JAK MURY, SŁOWA JAK MOSTY – II EDYCJA – 2017 r.

Podczas realizacji zadań w projekcie zastanawialiśmy się nad kondycją współczesnej polszczyzny i planowała działania, które mogłyby przyczynić się do przeciwdziałania agresji językowej, brutalizacji i wulgaryzacji języka.

SŁOWO I OBRAZ – III EDYCJA – 2018 r.

Podczas realizacji zadań  w projekcie poruszane były kwestie czytelnictwa w kontekście dominacji kultury obrazkowej, nowych mediów jako nowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej, a także języka reklamy.  Warsztaty i forum językowe podsumowujące projekt były okazją do refleksji na temat nowomedialnej rzeczywistości i inspirujących dyskusji.

SŁOWA, JAKO NOŚNIK WARTOŚCI – IV EDYCJA – 2019 r.

Projekt  poświęcony był sile sprawczej słów i polszczyźnie jako nośnikowi wartości. Podejmowaliśmy temat związku języka z myśleniem, postawami, jakie prezentujemy, wartościami, jakie wyznajemy. Uświadamialiśmy młodym ludziom, że poprzez język kształtujemy samych siebie, możemy też ulepszać świat, zawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, budować porozumienie. Projekt, tak jak w poprzednich latach, obejmował zrealizowanie: warsztatów dla młodzieży, warsztatów dla animatorów kultury i nauczycieli oraz finalizującego przedsięwzięcie młodzieżowego forum językowego.

JĘZYK – CZŁOWIEK – KULTURA – V EDYCJA – 2020 r.

V edycja projektu odbywała się pod hasłem „Język – człowiek – kultura”  i była poświęcona zagadnieniom z zakresu antropologii słowa i socjolingwistyki.
Podjęliśmy temat języka jako podstawowego narzędzia myślenia i komunikacji oraz nośnika przekazywania kultury. Pokazaliśmy różne formy obecności słowa w kulturze oraz jego funkcje. Zajęliśmy się też rolą języka w społeczeństwie.

JĘZYK A NOWE MEDIA – VI EDYCJA – 2021 r.

VI edycja projektu pod hasłem „Język a nowe media” dotyczyła językowych aspektów komunikacji w mediach. Podczas warsztatów i forum językowego ukazaliśmy specyfikę nowej komunikacji oraz zagrożenia łączące się z pozornie nieograniczonymi, technicznymi możliwościami dialogowania. Pogłębiliśmy wiedzę uczestników na temat nowej – medialnej odmiany języka.

Etyka Słowa

VII edycja projektu

Granice języka – granicami świata

DOm Kultury 
im. Wiktorii Kubisz

 

„Granice mojego języka wskazują granice mojego świata” to najsłynniejsza maksyma Ludwiga Wittgensteina z jego wielkiego dzieła „Traktatu logiczno-filozoficznego”, który definiuje związki pomiędzy światem a językiem.

PROJEKT KUBISZÓWKA

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz to miejsce spotkania różnych grup społecznych i wiekowych, amatorów i artystów profesjonalnych, bielszczan i gości ze świata. Tworzymy otwartą przestrzeń inspiracji, twórczych doświadczeń, odkrywania siebie i innych. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą realizować swoje pasje i działać na rzecz lokalnej społeczności. Wspólnie poszukujemy sposobów wyrażania siebie w kulturze, tworzenia przyjaznych relacji z innymi ludźmi. I właśnie ta wspólnotowość stanowi o tożsamości Kubiszówki. Praktykujemy ją poprzez edukację, animację, współpracę lokalną
i zaangażowanie w życie społeczne, wykorzystując metodę pracy projektem.

Scenariusze warsztatów

Zapraszamy do pobierania gotowych scenariuszy warsztatów z zakresu antropologii słowa i socjoligwistyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

Wykłady ekspertów

Posłuchaj wykładów, które nasi eksperci przygotowali specjalnie dla Was!

Materiały edukacyjne do pobrania

Na stronie zamieszczamy prezentacje multimedialne, materiały graficzne i inne dokumenty, które są uzupełnieniem scenariuszy warsztatów z zakresu antropologii słowa.

Archiwum projektowe

Zapraszamy na naszego bloga projektowego, na którym znajdą Państwo scenariusze warsztatów, sprawozdania z realizacji zadań oraz forów językowych. 

Projekt „Granice języka – granicami świata” jest realizowany przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz – placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”